КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ

Кафедра Фундаментальної юриспруденції та  Конституційного права 

Створена 1.09.2016 р. шляхом об’єднання кафедри державно-правових дисциплін (до 2000 р. – кафедра теорії держави і права) Української академії банківської справи (завідувачі кафедр: Жаренко В. Ф., Ткаченко А. О.) та кафедри теорії та історії держави і права (до 2014 р. – кафедра історії) Сумського державного університету (завідувачі: Мірошніченко М. В., Белікова Л. Й., Апанасенко О. Т., Панченко А. І., Осадчий Ю. Г., Нестеренко В. А., Власенко В. М., Сухонос В. В.) в кафедру конституційного права, теорії та історії держави і права. 25.06.2020 р. реорганізована у кафедру фундаментальної юриспруденції та конституційного права.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КАФЕДРИ

Сухонос Володимир Вікторович

Завідувач кафедри, д.ю.н., професор

Кафедра фундаментальної юриспруденції та конституційного права є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету, що проводить навчально-виховну і методичну діяльність за спеціальністю «Право» та «Міжнародне право» та здійснює фундаментальну підготовку студентів з першого року їх навчання, оскільки оволодіння базовими правовими знаннями – запорука успішного опанування спеціальних дисциплін в подальшому.

Основні завдання кафедри полягають:

 

  • в організації та здійсненні на належному науковому і методичному рівнях навчально-виховного процесу з фундаментальної юриспруденції та навчальних дисциплін конституційно-правової догматики з метою підготовки висококваліфікованих фахівців;
  • у виконанні наукових досліджень за профілем кафедри, підготовці науково-педагогічних кадрів і підвищенні їх кваліфікації;
  • у забезпеченні організаційної та проведенні виховної роботи зі студентами.

Навчально - науковий інстиутут права

АГПФЕБ

Кафедра адміністративного – господарського права та фінансово економічної безпеки

КПДС

Кафедра кримінально – правових дисциплін та судочинства

МЄППП

Кафедра міжнародного європейського права та порівняльного правознавства

Кафедра Історії